En primera persona

Maria Cereceda
Cap de Servei Online de Bon Preu
Joan Idiarte
Gerent Bonpreu de Barcelona
Iris López
Cap de zona
Laia Grau
Dept. Màrqueting i Comunicació